آدرس و ایمیل

ایمیل پشتیبانی : 

info@rayanehkomak.com

آدرس رایانه کمک : 

بزرگراه رسالت ، چهارراه دردشت ، نبش خیابان حیدرخانی ، جنب رستوران منصوریان ، شماره ۵۳۱ ، طبقه سوم

 پشتیبانی و اداری رایانه کمک

مدیر بخش پاسخگویی :

۰۲۱-۷۷۱۹۲۳۳۷

امور نمایندگی و عاملیت فروش :

۰۲۱-۷۷۲۴۱۱۳۰

مدیریت :

۰۲۱-۷۷۱۹۶۰۹۰

تماس با مرکز فروش قطعات و سرویس حضوری :

امور مربوط به بخش سرویس حضوری و فروش قطعات توسط کارشناسان همین مجموعه انجام می گردد. لطفا در این رابطه با شماره ۷۷۲۴۳۴۷۶ تماس حاصل فرمایید.

تماس با کارشناسان

شماره‌های هوشمند رایانه کمک :

۹۰۹۹۰۷۱۵۴۰

۹۰۹۲۳۰۱۵۴۰ ( فقط تهران )

۹۰۹۹۰۷۰۱۹۲

تماس با موبایل ( همراه اول ) :

۵*۲۰۸

سامانه اعتباری رایانه کمک:

۰۲۱-۷۱۲۹