خدمات حضوری

سرویس خدمات حضوری شرکت رایانه کمک

 اعزام کارشناس به محل: 

در این نوع سرویس شما میتوانید در صورت بروز مشکلات کامپیوتری (سخت افزاری ، نرم افزاری،  شبکه و غیره) درخواست کارشناس حضوری دهید.

سپس شرکت رایانه کمک اقدام به اعزام کارشناس حضوری خواهد کرد.

ارسال دستگاه به مرکز سخت افزار رایانه کمک: 

شما میتوانید دستگاه خود را به مرکز سخت افزار رایانه کمک انتقال دهید در این صورت ابتدا دستگاه شما در بخش فنی مرکز سخت افزار رایانه کمک، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از آن مرکز اقدام به تعمیر دستگاه خواهد نمود.

خدمات غیر حضوری 

سرویس خدمات غیر حضوری رایانه کمک

 شما میتوانید به دو صورت با کارشناسان مجرب شرکت رایانه کمک تماس گرفته و مشکلات کامپیوتری خود را برطرف کنید. 

تماس از طریق تلفن ثابت ۹۰۹۹۰۷۱۵۴۰

هزینه ی مکالمه از طریق این شماره ی هوشمند دقیقه نای ۲۹۰۰ تومان بوده که بر روی قبض موبایل مشتری برای ماه بعد محاسبه خواهد شد.

تماس از طریق تلفن همراه ۰۲۱۷۱۲۹

هزینه ی مکالمه از طریق تلفن همراه دقیقه ای ۲۰۰۰ تومان میباشد که به محض تماس با این شماره سیستم گویا شما رو برای خرید مکالمه راهنمایی خواهد کرد.