مشتری گرامی

  • پس از ثبت سرویس حضوری، سرویس شما در بخش فنی مرکز رایانه کمک مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در کوتاه ترین زمان کارشناسان رایانه کمک با شما تماس خواهند گرفت.
  • سرویس های حضوری به دو صورت (اعزام کارشناس به محل شما و ارسال دستگاه توسط شما به مرکز سخت افزار رایانه کمک ) انجام خواهد شد.
  • در صورت ارسال دستگاه به مرکز سخت افزار، دستگاه شما در بخش فنی مرکز سخت افزار رایانه کمک، مورد بررسی رار خواهد گرفت و هزینه ی تعمیر به شما اعلام خواهد شد.

جهت هماهنگی کلیه امور اعم از ثبت سرویس، پیگیری و غیره میتوانید با شماره تماس های ۷۷۲۴۳۴۷۶ و ۷۷۱۹۲۳۳۷  از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب تماس حاصل فرمایید.

سخنی با مشتریان

مشتری گرامی

  • پس از ثبت سرویس حضوری، سرویس شما در بخش فنی مرکز رایانه کمک مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در کوتاه ترین زمان کارشناسان رایانه کمک با شما تماس خواهند گرفت.
  • سرویس های حضوری به دو صورت (اعزام کارشناس به محل شما و ارسال دستگاه توسط شما به مرکز سخت افزار رایانه کمک ) انجام خواهد شد.
  • در صورت ارسال دستگاه به مرکز سخت افزار، دستگاه شما در بخش فنی مرکز سخت افزار رایانه کمک، مورد بررسی رار خواهد گرفت و هزینه ی تعمیر به شما اعلام خواهد شد.

جهت هماهنگی کلیه امور اعم از ثبت سرویس، پیگیری و غیره میتوانید با شماره تماس های ۷۷۲۴۳۴۷۶ و ۷۷۱۹۲۳۳۷  از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب تماس حاصل فرمایید.

ثبت سرویس حضوری